top of page

Fra kompost til komposit er et projekt som tager udgangspunkt i menneskeskabte spild-produkter. Projektet bruger spild-produkterne til at skabe et nyt materiale ud fra.

I projektet er der arbejdet med en design strategi, hvor der er lagt fokus på cirkulær økonomi i form af at arbejde cirkulært med materialerne, så de efter endt brug kan blive omsat i og af naturen og indgå i det naturlige cirkulære kredsløb. Materialer kan herefter igen bruges som nye ressourcer. 

En gennemsnitsdansker skaber årligt omkring 400-500 kg. affald, og heraf kan godt 1/3 komposteres. Affaldsmængden kan derved reduceres med ca. 150 kg. pr. person, som kan omdannes til 25-50 kg næringsrig kompost.

materiale_liste.gif
cirkulær_model.gif

Modellen - Multiple Loops Life Cycle Design. Jeg har markeret hvor projektets fokus ligger i forhold til cirkulær designudvikling. Jeg har lagt vægt på det biologiske kredsløb og ikke forholdt mig til det tekniske kredsløb. 

Læs mere om modellen og arbejdet med design ud fra en cirkulær strategi i artiklen HER.

bottom of page